Tag Archives: service design

This is Service Design Thinking, Marc Stickdorn, BIS Publishers, 2010, ISBN: 978-90-6369-256-8

Dit is het eerste, uitgebreide en praktische leerboek over het sterk opkomende gebied van service innovatie. 70% van onze westerse economie wordt gevormd door dienstverlening en steeds vaker vormen services een belangrijke aanvulling op fysieke producten. Overheden, scholen, gezondheidsinstellingen en natuurlijk ook bedrijven worden steeds explicieter aangesproken op de manier waarop zij omgaan met hun […]

Innoveren in de zorgsector door “design thinking”, Marc Steens, TNO, Tijdschrift voor Management en Organisatie, Nr. 3, mei/juni 2011

De auteur toont aan dat design-thinking in de zorg een succesvolle methode is om te innoveren. Hij geeft hierbij enkele voorbeelden op  verschillende niveaus: in de gezondheidszorg als sector; in netwerken of ketens van zorgverleners; en binnen specifieke dienstverleners. http://www.zorgmarkt.net/files/downloads/MO2011-03-01.pdf