Tag Archives: duurzame innovatie

Design Driven Innovation, Roberto Verganti, 2009

How to create innovations that customers do not expect, but that they eventually love? How to create products and services, that are so distinct from those that dominate the market and so inevitable that make people passionate? Design-Driven Innovation unveils how leaders such as Apple, Nintendo, Alessi, Whole Foods Market build an unbeatable and sustainable […]

Burgermeesterboek, lokaal en duurzaam innoveren voor iedereen, Pepik Henneman e.a., van Gorcum, 2012

In dit boek wordt beschreven hoe burge(r)meesters: bijzondere burgers met lef die een heldere visie hebben op de toekomst, betrokken kunnen worden bij duurzame innovatie. De initiatieven en ideeën van deze koplopers uit het bedrijfsleven, overheid en samenleving worden benut om gemeentes en provincies te helpen om samen innovatieprocessen te versnellen. Erin staan portretten van Burge(r)meesters en lokale pionierprojecten. […]