Blogs

A-to-F method for Innovation Success, Kotler, P. and Trias de Bes, F., 2012

Blog van 2 januari 2012.

Een innovatieproces moet niet opgebouwd worden uit strikte fases waarin verschillende mensen betrokken zijn, maar gebaseerd zijn op mensen van verschillende types (A tot en met F). Deze mensen zijn het gehele proces betrokken en bepalen zelf hoe het proces eruit ziet. Dit geeft meer flexibiliteit in het proces, dat niet lineair is en afhankelijk van de innovatie waar aan gewerkt wordt. En geeft ook meer betrokkenheid voor het gehele resultaat, in plaats van als medewerkers alleen voor een enkele fase betrokken zijn. Met als resultaat succesvollere innovaties.

Leave a Reply