..het perspectief van jongeren als startpunt nemen voor nieuwe idee├źn.

Wat doen we?

Creatieve innovatie door onderzoek met jongeren

Spunk//STBY doet onderzoek voor en door jongeren. Organisaties die willen weten wat er onder jongeren leeft, hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en hoe ze hun dagelijks leven inrichten, kunnen …

Onderzoeksmethode

Spunk//STBY doet creatief en innovatief onderzoek dat inzicht geeft in de vragen en overwegingen die jongeren hebben. Voor het achterhalen van hun achterliggende motivaties is het nodig om rechtstreeks en …

Werving en selectie

Voor een kwalitatief onderzoek, waarbij het van belang is om de voorkeuren en motivaties van de doelgroep goed te leren begrijpen, is het de bedoeling om met een relatief kleine …

Analyse en rapportage

Na het verzamelen van het onderzoeksmateriaal via de interviews, volgt de analyse en rapportage. In deze fase werkt STBY opnieuw nauw samen met de Spunk-jongeren. De Spunkers leveren behalve de …