..het perspectief van jongeren als startpunt nemen voor nieuwe ideeën.

Wat doen we?

Analyse en rapportage

Na het verzamelen van het onderzoeksmateriaal via de interviews, volgt de analyse en rapportage. In deze fase werkt STBY opnieuw nauw samen met de Spunk-jongeren. De Spunkers leveren behalve de volledige audio-opnames van de interviews en eventuele foto’s ook uitgeschreven verslagen van de interviews in. STBY neemt dit materiaal door en bediscussieert de inzichten in een workshop met de Spunkers. Tijdens deze sessie worden de eerste bevindingen van het onderzoek besproken en uitgediept. Het is erg aan te bevelen dat er vanuit de opdrachtgever ook iemand bij deze workshop aanwezig is. Dit blijkt namelijk een goed moment om een levendige indruk te krijgen van het materiaal dat tijdens de interviews verzameld is en van de hoofdlijnen van de bevindingen.Spunk//STBY workshop

Na de analyse workshop met de Spunkers werkt STBY de bevindingen van het onderzoek verder uit in een eindrapportage. In deze rapportage geven wij middels visuele diagrammen inzicht in de bevindingen uit het onderzoek en met citaten uit de interviews worden illustraties bij de resultaten gegeven.

Leave a Reply