..het perspectief van jongeren als startpunt nemen voor nieuwe ideeën.

Wat doen we?

Werving en selectie

Voor een kwalitatief onderzoek, waarbij het van belang is om de voorkeuren en motivaties van de doelgroep goed te leren begrijpen, is het de bedoeling om met een relatief kleine groep respondenten de diepte in te gaan. Deze kleine groep respondenten moet vanzelfsprekend een relevante relatie hebben met de beoogde doelgroep. Gelet wordt daar bij op demografische gegevens als leeftijd, geslacht, woonplaats, opleidingsniveau en eventueel op etnische achtergrond. Voor het verkrijgen van goede onderzoeksdata is het tevens van belang dat de respondenten gemotiveerd zijn om aan het onderzoek mee te werken. Van hen wordt immers verwacht dat ze waarheidsgetrouwe en gedetailleerde informatie leveren.

jongere

Het werkt goed om respondenten te werven via de zogenaamde ‘snowballing methode’. Hierbij worden deelnemers via-via benaderd. Zij mogen geen persoonlijke relatie met de interviewer hebben (zoals bijvoorbeeld vrienden/vriendinnen, of broer/zus), maar mogen wel uit de tweede of derde ring van kennissen afkomstig zijn, zolang ze aan het gewenste demografische profiel voldoen en er gelet wordt op een goede spreiding binnen de selectie van respondenten. Bij deze manier van werven komt het wijde netwerk van Spunk onder jongeren in Nederland goed van pas. Zij kunnen snel en effectief een gemengde groep respondenten in de leeftijd van 13 tot 21 jaar benaderen, en bouwen door de via-via aanpak snel een vertrouwensband met hen op.

Leave a Reply