..het perspectief van jongeren als startpunt nemen voor nieuwe ideeën.

Wat doen we?

Creatieve innovatie door onderzoek met jongeren

Spunk//STBY doet onderzoek voor en door jongeren. Organisaties die willen weten wat er onder jongeren leeft, hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en hoe ze hun dagelijks leven inrichten, kunnen door Spunk//STBY kwalitatief diepte-onderzoek laten doen dat in nauwe samenwerking met een team van jongeren uitgevoerd wordt.

We richten ons niet op het peilen van oppervlakkige meningen onder grote groepen jongeren, maar op het uitdiepen en beter leren begrijpen van wat er in hun leven gebeurt en wat zij ervan vinden. Om werkelijk te begrijpen wat jongeren bezighoudt moet je hen uitgebreid spreken. Daarom doen we diepte-interviews met jongeren op een plek waar ze zich thuis voelen. Naast de diepte-interviews gebruiken we andere  kwalitatieve onderzoekstechnieken, zoals diary studies, card sorting, probe studies en video diaries.

In creatieve workshops met de klant die volgen op de interviews en analyse, gebruiken we de inzichten uit het onderzoek om ideeën te ontwikkelen voor nieuwe producten en diensten. Spunk//STBY voorziet op deze manier in een creatief onderzoekproces om organisaties te helpen veranderingsprocessen in gang te zetten vanuit het perspectief van jongeren. Een organisatie stelt zo haar innovatieproces open voor haar doelgroep en geeft die daarin een actieve rol.

Analyse-workshop

De inzichten uit ons kwalitatieve onderzoek dienen als inspiratiebron voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. De onderzoekers van STBY hebben een lange staat van dienst in het succesvol verwerken van inzichten uit onderzoek in innovatieve ideeën. In dit creatieve proces staan bij Spunk//STBY de persoonlijk verhalen van jongeren centraal.

Comments are closed.