..creatieve innovatie door onderzoek met jongeren.

Recent

Creatieve innovatie door onderzoek met jongeren

Spunk//STBY doet onderzoek voor en door jongeren. Organisaties die willen weten wat er onder jongeren leeft, hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en hoe ze hun dagelijks leven inrichten, kunnen Spunk//STBY kwalitatief diepte-onderzoek later doen dat in nauwe samenwerking met een team van jongeren uitgevoerd wordt.

Studie-oriëntatie van 4 en 5 VWO-ers

Interview met scholierVoor de universiteit Leiden deed Spunk//STBY onderzoek naar de studie-oriëntatie van 4 en 5 VWO-ers. De jonge redacteuren van Spunk wierven scholieren via de snowball methode en hielden diepte-interviews met hen op basis van interviewscripts van STBY. Ze richtten zich hierbij vooral op het beter begrijpen van de vragen en overwegingen die de scholieren hebben tijdens de eerste stadia …

Multi-channel dienstverlening voor studenten

IBG_contacten

Voor de IB-Groep heeft Spunk//STBY een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kanaalkeuzen die aanstaande en eerstejaars studenten en scholieren maken voor hun contacten met de IB-Groep.

Via diepte-interviews met studenten en scholieren zijn hun interacties met de IB-Groep van dat afgelopen jaar in kaart gebracht, en is nader ingegaan op hun motivatie voor de kanaalkeuzen tijdens dat traject. …

Meisjes en de seksualisering van de samenleving

StuderenNaar aanleiding van discussies in de Nederlandse media over de vermeende ‘seksualisering van de samenleving’ en de invloed die dit zou hebben op het zelfbeeld en seksuele identiteit van meisjes tussen de 15 en 16 jaar, deed Spunk//STBY een kwalitatief onderzoek om er achter te komen wat deze meisjes hier zelf van vinden.

De diepte-interviews werden gedaan door de jonge journalisten van …