Tag Archives: home

Creatieve innovatie door onderzoek met jongeren

Spunk//STBY doet onderzoek voor en door jongeren. Organisaties die willen weten wat er onder jongeren leeft, hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en hoe ze hun dagelijks leven inrichten, kunnen Spunk//STBY kwalitatief diepte-onderzoek later doen dat in nauwe samenwerking met een team van jongeren uitgevoerd wordt.

Studie-oriëntatie van 4 en 5 VWO-ers

Voor de universiteit Leiden deed Spunk//STBY onderzoek naar de studie-oriëntatie van 4 en 5 VWO-ers. De jonge redacteuren van Spunk wierven scholieren via de snowball methode en hielden diepte-interviews met hen op basis van interviewscripts van STBY. Ze richtten zich hierbij vooral op het beter begrijpen van de vragen en overwegingen die de scholieren hebben […]