Author Archives: STBY

Werving en selectie

Voor een kwalitatief onderzoek, waarbij het van belang is om de voorkeuren en motivaties van de doelgroep goed te leren begrijpen, is het de bedoeling om met een relatief kleine groep respondenten de diepte in te gaan. Deze kleine groep respondenten moet vanzelfsprekend een relevante relatie hebben met de beoogde doelgroep. Gelet wordt daar bij […]

Analyse en rapportage

Na het verzamelen van het onderzoeksmateriaal via de interviews, volgt de analyse en rapportage. In deze fase werkt STBY opnieuw nauw samen met de Spunk-jongeren. De Spunkers leveren behalve de volledige audio-opnames van de interviews en eventuele foto’s ook uitgeschreven verslagen van de interviews in. STBY neemt dit materiaal door en bediscussieert de inzichten in […]