website

zorgvoorinnoveren.nl

Website van Zorg voor innoveren. Op deze website kunnen zorgvernieuwers en andere geïnteresseerden terecht voor informatie, met vragen en voor netwerkmogelijkheden.

Toelichting innovatieproces: http://www.zorgvoorinnoveren.nl/proces

Zorgvernieuwers faciliteren zodat zij het innovatieproces zelfstandig en snel kunnen doorlopen. Daar staat Zorg voor innoveren voor. Binnen Zorg voor innoveren werken vier overheidsorganisaties:

  • Het College voor zorgverzekeringen (CVZ);
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
  • ZonMw.

Op de achtergrond werken de vier initiatiefnemers samen om de beoordelingsprocedures voor innovaties beter op elkaar af te stemmen. De bedoeling is om deze processen te stroomlijnen en daardoor het innovatieproces te versnellen.

 

Leave a Reply